EvenementenbeveiligingVind je het belangrijk dat de evenementen beveiliging van uw festival goed geregeld is? In dit geval is het ook van belang dat je de juiste partij inschakelt. Als je de juiste partij inschakelt, kun jij er zeker van zijn dat de beveiliging op de juiste manier ingericht wordt. Dit is zeer belangrijk want als organisator van het festival ben jij ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Maar hoe ziet de veiligheid van een goed georganiseerd festival er nu uit? Hoe voorkomt men dat dingen uit de hand lopen?

Illegale producten buiten de deur houden

Om illegale producten buiten de deur te houden, zal de evenementenbeveiliging in veel gevallen bezig zijn met het fouilleren van mensen. Zo staan er voor de ingang altijd mensen die controleren of iemand verboden spullen meeneemt. Zo kun je als organisator bijvoorbeeld een lijst van spullen opstellen die verboden zijn. Men besluit meestal om te voorkomen dat men eigen consumptiemiddelen meeneemt. Je wilt immers dat jouw bezoekers jouw voedsel en drinken kopen. Aangezien eten en drinken op een festival duurder is, zou het oneerlijk zijn als men gewoon met consumptiemiddelen naar binnen kan lopen. Behalve dat de evenementen beveiliging voorkomt dat dergelijke middelen binnenkomen, leggen ze de focus ook op middelen die wettelijk illegaal zijn. Wapens en drugs moeten absoluut voorkomen worden, omdat dit de veiligheid in het geding brengt.

Om wapens en drugs buiten de deur te houden, fouilleert men bezoekers. Indien er genoeg mankracht is, kan iedereen gefouilleerd worden. In veel gevallen besluit men echter om alleen verdachte personen te fouilleren. Als iemand overduidelijk erg zenuwachtig is, kan de evenementenbeveiliging bijvoorbeeld op fouilleren overgaan. Je kunt ook steekproefsgewijs te werk gaan. Alhoewel iemand ervoor kan kiezen om niet gefouilleerd te worden, mag je in dit geval wel de toegang ontzeggen.

Een nauwe samenwerking met de politie

Voor evenementenbeveiliging is een nauwe samenwerking met de politie essentieel. Bij een vechtpartij grijpt de beveiliging in. Als er sprake is van mishandeling, kan men ter plekke vaak nog aangifte doen. Ook drugs overtreders kunnen direct overgedragen worden aan de politie. Bij kleine hoeveelheden verboden middelen, worden deze zo nu en dan nog alleen in beslag genomen. Indien iemand een wapen op zak heeft, is het gebruikelijk om deze persoon direct over te dragen aan de politie. De persoon in kwestie kan vervolgens een fikse straf ontvangen. De aanwezigheid van evenementenbeveiliging en politie zorgen er meestal ook voor dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze iets stoms doen.