Categorie: Beveiliging

Zo wordt de evenementenbeveiliging goed geregeld

EvenementenbeveiligingVind je het belangrijk dat de evenementen beveiliging van uw festival goed geregeld is? In dit geval is het ook van belang dat je de juiste partij inschakelt. Als je de juiste partij inschakelt, kun jij er zeker van zijn dat de beveiliging op de juiste manier ingericht wordt. Dit is zeer belangrijk want als organisator van het festival ben jij ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Maar hoe ziet de veiligheid van een goed georganiseerd festival er nu uit? Hoe voorkomt men dat dingen uit de hand lopen?

Illegale producten buiten de deur houden

Om illegale producten buiten de deur te houden, zal de evenementenbeveiliging in veel gevallen bezig zijn met het fouilleren van mensen. Zo staan er voor de ingang altijd mensen die controleren of iemand verboden spullen meeneemt. Zo kun je als organisator bijvoorbeeld een lijst van spullen opstellen die verboden zijn. Men besluit meestal om te voorkomen dat men eigen consumptiemiddelen meeneemt. Je wilt immers dat jouw bezoekers jouw voedsel en drinken kopen. Aangezien eten en drinken op een festival duurder is, zou het oneerlijk zijn als men gewoon met consumptiemiddelen naar binnen kan lopen. Behalve dat de evenementen beveiliging voorkomt dat dergelijke middelen binnenkomen, leggen ze de focus ook op middelen die wettelijk illegaal zijn. Wapens en drugs moeten absoluut voorkomen worden, omdat dit de veiligheid in het geding brengt.

Om wapens en drugs buiten de deur te houden, fouilleert men bezoekers. Indien er genoeg mankracht is, kan iedereen gefouilleerd worden. In veel gevallen besluit men echter om alleen verdachte personen te fouilleren. Als iemand overduidelijk erg zenuwachtig is, kan de evenementenbeveiliging bijvoorbeeld op fouilleren overgaan. Je kunt ook steekproefsgewijs te werk gaan. Alhoewel iemand ervoor kan kiezen om niet gefouilleerd te worden, mag je in dit geval wel de toegang ontzeggen.

Een nauwe samenwerking met de politie

Voor evenementenbeveiliging is een nauwe samenwerking met de politie essentieel. Bij een vechtpartij grijpt de beveiliging in. Als er sprake is van mishandeling, kan men ter plekke vaak nog aangifte doen. Ook drugs overtreders kunnen direct overgedragen worden aan de politie. Bij kleine hoeveelheden verboden middelen, worden deze zo nu en dan nog alleen in beslag genomen. Indien iemand een wapen op zak heeft, is het gebruikelijk om deze persoon direct over te dragen aan de politie. De persoon in kwestie kan vervolgens een fikse straf ontvangen. De aanwezigheid van evenementenbeveiliging en politie zorgen er meestal ook voor dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze iets stoms doen.

Evenementenbeveiliging

Evenementen beveiliging zit sinds de negentiger jaren gigantisch in de lift en ontwikkelde het zich als een aparte tak binnen de particuliere beveiliging. Evenementenbeveiliging is het in de hand houden van feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen. Evenementen beveiliging moet er ook voor zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen.

 

Kennis van zeer uiteenlopende zaken

De werkzaamheden die deel uitmaken van evenementenbeveiliging zijn zeer nauw verbonden aan de verschillende evenementen. Zo verschilt het publiek dat houseparty’s bezoekt nogal van bezoekers van een zakelijk evenement, zoals bezoekers van het café en voetbalsupporters ook weer een heel ander publiek zijn. Door deze diversiteit wordt van evenementen beveiliging verwacht dat er parate kennis is van uiteenlopende zaken waarmee de medewerkers te maken kunnen krijgen.

 

Mensen rechtstreeks op gedrag aanspreken

Wil je binnen evenementenbeveiliging aan de slag, dan moet een opleiding beveiliger worden gevolgd met aparte modules voor evenementenbeveiliging. Deze opleiding is van het MBO 2-niveau en is toegespitst op bekendheid met de verschillende veiligheidsaspecten zoals bijvoorbeeld calamiteitenplannen, conflicthantering, toegangscontrole, podium bewaking en persoonsbegeleiding en -beveiliging. Daarnaast moet je als je werkzaam bent binnen de evenementenbeveiliging over specifieke communicatieve vaardigheden beschikken. Je dient immers in staat te zijn mensen rechtstreeks op hun gedrag aan te spreken.

 

Portier in de horeca

Binnen de evenementen beveiliging zijn nog weer een aantal specialismen zoals bijvoorbeeld portier in de horeca, steward bij voetbalwedstrijden en ESO, Event Security Officer. Een ESO helpt bij het beveiligen van publieksevenementen iets dat in deze hoedanigheid uitsluitend in nevenfunctie mag gebeuren. Om daadwerkelijk als ESO aan de slag te gaan dien je – net als voor portier in de horeca en als steward bij voetbalwedstrijden- toestemming te hebben van het ministerie van Justitie. Is er toestemming om als ESO aan de slag te gaan, dan krijg je een blauw legitimatiebewijs. Deze bewijzen worden aan beveiligers gegeven die beperkt zijn in de aard van de beveiligingswerkzaamheden die verricht moeten worden. Met een certificaat mag je als event security officer dus alleen op publieksevenementen werken als dit niet beroepsmatig is.

 

Preventie, handhaving en logistiek

Als je het hebt over evenementenbeveiliging spelen meer zaken een rol zoals bijvoorbeeld crowd control, gezondheidsbescherming, crisismanagement, preventie, handhaving en logistiek. Om dit goed in te kunnen vullen zijn branche specifieke kwaliteiten en instrumenten nodig. Binnen de wereld van de evenementen beveiliging is een aparte tak voor horeca- en evenementenbeveiliging. Deze tak heeft ook een eigen cao.

Evenementenbeveiliging

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén