De begrippen reclamebureau en communicatiebureau worden nogal eens door elkaar gehaald. Ten onrechte. Er zitten namelijk wel degelijk grote verschillen tussen een communicatie- en een reclamebureau. Laten we die verschillen hier nog eens onderstrepen.

Communicatiebureau acteert op tactisch niveau

Een communicatiebureau opereert vooral op tactisch bureau. Het bureau kijkt wat de boodschap is om de markt op de enige juiste wijze aan te spreken. Het communicatiebureau maakt een concept die vervolgens als basis dient voor alle communicatiemiddelen als bijvoorbeeld de folder of de website. Je hebt behalve een communicatiebureau ook nog een marketingbureau, die weer meer strategisch opereert. Ze bekijken de doelgroep en de doelstelling en proberen de klant te begrijpen, ze maken een analyse van de markt en de mogelijke concurrenten. Aan de hand van het onderzoek en bevindingen wordt een strategisch plan opgesteld.

Reclamebureau is meer uitvoerend van karakter

Een reclamebureau daarentegen is een meer uitvoerend bureau. Ze houden zich vooral bezig met het ontwerpen van een huisstijl, een merk of bijvoorbeeld een productverpakking. Daar is de boodschap die ontwikkeld is door het communicatiebureau tastbaar geworden. Dit kan in zowel een online als een offline vorm. Offline uitingen zijn flyers, banners, posters en folders, online moet je denken aan advertenties op verschillende social media kanalen als Facebook als LinkedIn of Youtube video’s. Het kunnen zelfs complete websites voor ingezet worden.

In een one-stop-shop komt alles samen

Veel activiteiten overlappen elkaar enigszins. Als een communicatiebureau bij wijze van spreken een advies geeft en daarbij een concept heeft bedacht hoe je de doelgroep op de best mogelijke wijze kunt bereiken, zal dit ook zelf uitvoeren. Een bureau dat letterlijk van alle markten thuis is, wordt overigens ook wel een full service marketing communicatiebureau genoemd, terwijl ook de naam one-stop-shop gebezigd wordt. Daar komen alle marketingactiviteiten samen, dus zowel de strategie als de uitvoering.

Dan eerder naar het communicatiebureau

Weet je al precies welke boodschap je naar de klant wilt communiceren en op welke wijze je dat wilt doen, dan kun je beter aankloppen bij een reclamebureau. Weet je nog precies niet wie je wilt bereiken en op welke manier dit zou moeten, dan ben je waarschijnlijk beter uit met het communicatiebureau. En zo zijn er in de marketingbranche heb je zo dus heel veel verschillende bureaus; aan jou een keuze te maken uit de reclamebureaus, communicatiebureaus en marketingbureaus. Pas in de praktijk zal moeten blijken waar je precies moet zijn. Elk van de genoemde bureaus kan je altijd op weg helpen, zoveel is zeker.

communicatiebureau